بندر عباس

شرکت نظم آفرینان صنعت سهند در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی واقع است که در مسیر ترانزیتی جنوب به شمال و کریدور بین المللی است و دارای پتانسیل بالایی به شرح ذیل جهت ارائه خدمات با تنوع و قابلیت بالا به ذینفعان را دارا می باشد.

 • مساحت مجموعه کانتینری حدود : 44 هکتار
 • مساحت محدوده نگهداری کالایی حدود : 20 هکتار
 • مساحت تعمیرگاه های تخصصی حدود : 900مترمربع
 • ظرفیت اسمی نگهداری کانتینر پر وارداتی : 33300 TEU و سالانه 399600 TEU
 • ظرفیت اسمی نگهداری کالا در انبارها :52500 تن
 • مساحت انبار سی اف اس جدید حدود :12000 متر مربع
 • مساحت انبار سی اف اس قدیم حدود :8700 متر مربع
 • مساحت انبار CFM نگهداری قطعات : 968 متر مربع
 • ظرفیت نگهداری انبار و ترمینال سی اف اس جدید : 30000 تن کالای خشک
 • ظرفیت نگهداری انبار سی اف اس قدیم : 22500 تن کالای خشک
 • ظرفیت نگهداری کانتینر پر یخچالی : 30 پلاگ

خدمات :شرکت نظم آفرینان صنعت سهند در بندر شهید رجایی

 • نگهداری و تخلیه و بارگیری و تحویل دهی کانتینر پر وارداتی و صادراتی
 • نگهداری و تخلیه و بارگیری و تحویل دهی کانتینر خالی خطوط کشتیرانی
 • استریپ کانتینر
 • استافینگ کالاهای صادراتی

تجهیزات و امکانات:

 • تعداد دستگاه های موسوم به ترانس : 7 دستگاه
 • تعداد دستگاه های موسوم به ریچ استاکر : 5 دستگاه
 • تعداد دستگاه های موسوم به ساید لیفت : 5 دستگاه
 • تعداد دستگاه های موسوم به لیفتراک : 4 دستگاه
 • کشنده های تک مستر : 30 دستگاه
 • کفی کشنده : 30 دستگاه
 • خودرو سوخت رسان سیار : 1 دستگاه