خدمات

شرکت نظم آفرینان صنعت سهند خدمات ذیل را در مراکز و شعب خود در بنادر کشور به صاحبان کالا ارائه مینماید:

خدمات کانتینری

نگهداری و تخلیه و بارگیری و تحویل دهی کانتینر پر وارداتی و صادراتی ، نگهداری و تخلیه و بارگیری و تحویل دهی کانتینر خالی خطوط کشتیرانی، استریپ کانتینرو نیز استافینگ کالاهای صادراتی در بندر شهید رجایی به مشتریان ارائه میگردد

تخلیه و بارگیری انواع شناورهای غیر کانتینری
انجام عملیات و بارگیری انواع محمولات وارداتی، صادراتی در بخش کالاهای عمومی (General Cargo)، کالاهای فلّه (Bulk Cargo) و غلات(Grain)  از جمله فعالیت های شرکت نظم آفرینان صنعت سهند در بندر امام خمینی (ره) میباشد 

خدمات انبارداری غلات و کالای متفرقه
شرکت با در اختیار داشتن انبارهای اختصاصی نگهداری غلات و کالای متفرقه در داخل و خارج از مجتمع بندری امام خمینی (ره) و نیز دارا بودن تجهیزات مخصوص دپو و بارگیری در انبارها، ارائه دهنده خدمات یکپارچه بندری به صاحبان کالا میباشد

خدمات یکپارچه به واردکنندکان و صادر کنندگان غلات
ارائه خدمات یکپارچه از مبدا تا مقصد شامل ترخیص کالا و انجام امور گمرکی، خنکاری، حمل شهری از اسکله به محل نگهداری کالا برای محصولات وارداتی و بالعکس در خصوص محصولات صادراتی، باسکول ، دپو و بارگیری در انبارها و … از جمله فعالیت هایی است که در قالب یک بسته خدماتی و یا به صورت مجزا قابل ارائه به واردکنندگان و یا صادر کنندگان غلات میباشد .