گواهینامه ها و مجوزها

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

گواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

گواهینامه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

دارای مجوز تخلیه و بارگیری از سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران

دارای مجوزهای فعالیت در بنادر شهید رجایی و بندر امام خمینی (ره)

عضویت در انجمن پایانه داران بنادر ایران

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان

عضویت در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته